Adviseur


Luk Dewulf is als adviseur beschikbaar voor organisaties voor diverse vraagstukken:

  • Hoe kan je een talentgerichte kijk integreren in de bestaande personeelssystemen? Hoe verbind je competentie-management met talentontwikkeling? Hoe kan je sturen op resultaten en tegelijk focussen op talenten? Hoe verhoog je de betrokkenheid van medewerkers in je organisatie?
  • Hoe omgaan met dilemma’s in het leidinggeven? Welke principes laten toe om op een consequente en waarderende manier te kijken naar leidinggeven en samenwerken? Hoe kan je principes hanteren om ook bij disfunctioneren vanuit talent te blijven kijken?
  • Hoe kan je teams ondersteunen om talengericht te gaan werken. Hoe verbind je resultaten met rollen, taken en talenten? Hoe zorg je voor meer samenwerking en gespreid leiderschap in het verantwoordelijkheid nemen voor schitterende resultaten?
  • Hoe kan je uitdagingen aanpakken door het toepassen van de inzichten van waarderend onderzoek of Appreciative Inquiry: organisatie-brede aanpakken gericht op strategische vraagstukken en verandering. 

Luk Dewulf is in verschillende organisaties actief als executive coach. Daarbij ondersteunt hij CEO’s, leiders, raden van bestuur en directie-comités bij diverse vraagstukken waarbij hij vertrekt vanuit een waarderend en talentgericht perspectief.

Using Format