Spreker


Luk Dewulf is een veelgevraagd spreker in binnen-en buitenland. De meeste lezingen vertrekken vanuit zijn boeken over talent en burn-out.

Voor alle lezingen in België werkt Luk Dewulf samen met www.readmylips.be. Voor alle lezingen in het buitenland kan u Luk Dewulf persoonlijk contacteren. 

Mijn baas kiest voor mijn talent (gericht op organisaties) (bron: read my lips)

Gelukkige medewerkers én tegelijk schitterende resultaten. Dat is de focus van de lezing van Luk Dewulf. Die lezing is gebaseerd op het gelijknamige boek: “Mijn baas kiest voor mijn talent”. Wat is talent? Wat is het verschil tussen “talent” en “talent in actie”. Hoe ontdek je je eigen talent? Hoe ontwikkel je het? Welke vaardigheden kan je leren om meer uit je talent te halen? En wat doe je met die dingen waar je echt niet goed in bent. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je resultaten door vooral jezelf te blijven? Luk Dewulf brengt een boeiend verhaal met veel concrete voorbeelden en illustraties. In de lezing kom je niet alleen meer te weten over je eigen talenten. Je krijgt ook concrete inzichten die je helpen om in gesprek te gaan met collega's en medewerkers over hun talenten. En hoe je vanuit die talenten nog betere resultaten kunt halen. Op een manier dat zowel je organisatie als je medewerkers er op lange termijn veel beter van worden.

Een onmisbaar verhaal voor medewerkers, professionals en organisaties die op zoek zijn naar erg concrete handvatten voor een succesvolle en talentgericht organisatie.


Ik kies voor mijn talent (gericht op onderwijs en ouders) (bron: read my lips)
Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”
In zijn lezing vertrekt Luk Dewulf vanuit het boek “ik kies voor mijn talent”. Hij gaat in op wat talent is. Hoe je talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen. Hoe je als ouder of leraar context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn om meer uit talent te halen. En wat je kan doen met datgene waar een kind of jongere echt niet goed in is.
In deze rijk geïllustreerde lezing gaat Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. En wat daarbij de rol is van ouders, leraren en de school.
Dit alles in een samenleving die vaak alleen maar kijkt naar tekorten, waarin ontzettend veel kinderen worden gelabeld vanuit een stoornis of gebrek.

Als je wil werken aan talent van kinderen is het belangrijk om eerst te werken aan het talent van ouders en leraren. Deze lezing gaat over kinderen en jongeren. Maar ouders en/of leerkrachten zullen er evenveel bijleren over hun eigen talent.

Help, mijn batterijen lopen leeg! (voor organisaties én individuen) (bron: read my lips)

Hoe komt het dat mensen plots een hevige daling in hun energie voor het werk kunnen ervaren? Wat is een burn-out? Wat is het verschil tussen een burn-out en een depressie?
Op basis van het boek ‘Help, mijn batterijen lopen leeg’, legt Luk Dewulf uit wat energieverlies en burn-out zijn, hoe je de gevarenzone van een burn-out kunt herkennen, maar vooral hoe je een burn-out kan voorkomen.

In deze lezing wordt burn-out benaderd vanuit een talentgericht, relationeel en systemisch perspectief. Burn-out is namelijk niet het probleem van één persoon. Het ontstaat erg vaak in relatie met anderen.

Uniek aan de benadering van Luk Dewulf is dat hij vertrekt vanuit het perspectief van talent in het kijken naar burn-out. Want onder stress of druk hebben mensen de neiging om hun talent te overdrijven. Burn-out is een vraagstuk voor toppers die zich net door hun talent vaak in de problemen werken.

Volgens Dewulf zijn er twee dynamieken die kunnen leidden tot een burn-out. De eerste gaat over mensen die hard werken, perfectionisten met een hoge loyauteit, die over hun grenzen gaan. Vaak trekt het lichaam dan aan de alarmbel, vaak zonder dat men er oog in heeft. Een tweede dynamiek treft mensen die zich steeds minder gezien, erkend en gewaardeerd voelen door één iemand op het werk. Waardoor ze steeds meer gaan piekeren en vechten in het hoofd, tot ze crashen en thuis de muren oplopen omdat ze altijd maar blijven piekeren.

Luk Dewulf sluit zijn verhaal af met tien aanbevelingen voor individuen en organisaties om burn-out te voorkomen of om ervan te herstellen.
Het geheel is doorspekt van concrete voorbeelden en illustraties. Hij put die uit de talloze begeleidingsgesprekken die hij in de afgelopen jaren voerde met mensen die tegen een burn-out aanliepen.

Using Format