Talent-coach


Luk Dewulf helpt je als talentenfluisteraar om je talenten te ontdekken. Om te zoeken hoe je vaardigheden kan ontwikkelen om meer uit je talent te halen. En hoe je om kan gaan met datgene waar je echt niet goed in bent. Hij zoekt samen hoe je in je huidige werkomgeving nog meer vanuit je talent kan werken. En geeft ook loopbaangerichte ondersteuning in het zoeken naar een context die past bij je talent en bij je persoonlijke handleiding.

Zowel organisaties als individuen kunnen een beroep doen op Luk Dewulf voor coaching. In een intake kan je verkennen of de coaching iets voor je kan betekenen. Meestal kiezen mensen voor twee tot vijf gesprekken.


Burn-out coach


Luk Dewulf helpt mensen die vast zitten in een burn-out en/of tegen een burn-out aanlopen. Daarbij hanteert hij zowel een talentgerichte als een relationele en systemische benadering. Eerst worden de problematiek en de achterliggende dynamiek in kaart gebracht, in lijn met het boek “Help, mijn batterijen lopen leeg”. Vervolgens worden de talenten in kaart gebracht en wordt gezocht naar perspectieven voor de toekomst. Er wordt ook gewerkt aan inzichten en vaardigheden om energieverlies en burn-out in de toekomst te vermijden.

Zowel organisaties als individuen kunnen een beroep doen op Luk Dewulf voor coaching. In een intake kan je verkennen of de coaching iets voor je kan betekenen. Meestal kiezen mensen voor drie tot zes gesprekken.

Using Format